‣  Vị trí đẹp bậc nhất Tam Đảo, nhiều góc sống ảo
‣  Sức chứa 40 – 70 khách, đa dạng các hạng phòng  từ: 2,  4,  8 18 người.
‣  Tiên nghi,  bể bơi,  lưới checkin
[main_room]